Aktualności

Dyrektor szkoły:  mgr Anna Grzebień

Edukacja przedszkolna
mgr Elżbieta Golowska

Edukacja wczesnoszkolna
lic. Danuta Sobczak
mgr Iwona Barna
mgr Ewa Niemiec

Język polski
mgr Anna Stępień

Język angielski
mgr Lilianna Huta

Język niemiecki
mgr Ewa Ziobro

Matematyka
mgr Lucyna Gburyk
mgr Anna Grzebień
mgr Elżbieta Babiak

Fizyka
mgr Adam Gebus

Chemia
mgr Lucyna Gburyk

Biologia
mgr Katarzyna Michnowicz

Geografia
mgr Renata Kasperkowicz - Ziemiańska

Historia
mgr Dariusz Ochęduszko

Wiedza o społeczeństwie
mgr Dariusz Ochęduszko

Informatyka
mgr Elżbieta Babiak

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Janusz Twardy

Wychowanie fizyczne
mgr Dariusz Ochęduszko
mgr Janusz Twardy

Plastyka
mgr Fudała Dariusz

Muzyka
mgr Fudała Dariusz

Religia
ks. Marian Bądal

Biblioteka
mgr Elżbieta Babiak

Pedagog szkolny
mgr Agnieszka Bieleń

PRACOWNICY OBSŁUGI:
Renata Bielecka
Józefa Fudała
Bronisław Drozd