Aktualności

Spotkania z Rodzicami

17 września 2020r.


19 listopada 2020r. (ze względu na panującą sytuację spotkanie z rodzicami odbędzie się w formie rozmowy telefonicznej lub spotkania online na platformie Teams z wykorzystaniem kont uczniowskich, szczegóły dotyczące spotkania wychowawca prześle przez e-dziennik)


28 stycznia 2021r.
29 kwietnia 2021r.
20 maja 2021r.