Klasy i wychowawcy w roku szkolnym 2020/2021

Oddział przedszkolny - Elżbieta Golowska

Klasa 1 - Danuta Sobczak
Klasa 2 - Iwona Barna
Klasa 3 - Ewa Niemiec

Klasa 4 - Dariusz Ochęduszko
Klasa 6 - Anna Stępień
Klasa 7 - Lilianna Huta
Klasa 8 - Dariusz Fudała