Aktualności

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021

PrzewodniczącaZuzanna Brzana

ZastępcaNatalia Drozd

SkarbnikAlessandra Pałaszkiewicz