Aktualności

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego § 5.1.  (Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2017 r.) Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:

14 października 2020 r. (środa) - Dzień Edukacji Narodowej
2 listopada 2020 r.
  (poniedziałek) - dzień po Wszystkich Świętych
21,22 grudnia 2021 r. (poniedziałek, wtorek) - dni przed Bożym Narodzeniem (zmieniony termin z 4,5 stycznia ze względu na zmianę terminu ferii zimowych)
25 maja 2021 r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 
26 maja 2021 r. (środa) – egzamin ósmoklasisty z matematyki
27 maja 2021 r. (czwartek) – 
egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego 
4 czerwca 2021 (piątek) - dzień po święcie Bożego Ciała

Ferie zimowe od 4.01.2021 do 17.01.2020r.
Zakończenie I półrocza 22 stycznia 2021r.