Aktualności

MICROSOFT TEAMS

POZOSTAŁE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE NARZĘDZI MICROSOFT17


 1. Instrukcja – Forms
 2. Poczta e-mail tylko w obrębie organizacji (na przykład dla młodszych uczniów) (30.03.2020)
 3. Obsługa haseł po imporcie danych do Office 365 z dziennika elektronicznego Librus (03.04.2020)
 4. Włączenie samoobsługowego odzyskiwania haseł oraz włączenie/wyłączenie Multi-Factor Authentication (03.04.2020)
 5. VULCAN – Instrukcja dla administratora, jak wykonać importu kont z systemu UONET+ do Office 365 (03.04.2020)
 6. VULCAN – Bezpłatne szkolenie zdalne, jak zintegrować UONET+ i Office 365 (03.04.2020)
 7. Instrukcja automatyzacji obsługi kont za pomocą PowerShell – tworzenie/usuwanie/zmiana hasła

Źródło: https://education.microsoft.com/pl-pl/resource/09255bf9

 

Szkolenie nr 1 - Wprowadzenie do office 365
a. Ogólne informacje o Office 365
b. Dwa słowa o poczcie
c. One Drive jako magazyn do gromadzenia i udostępniania plików
d. Wprowadzenie do Teams - podstawowe informacje, charakterystyka różnych szablonów zespołów

Szkolenie nr 2 - Teams
a. Tworzenie zespołów klasowych
b. Różne sposoby dodawania uczniów do zespołów klasowych
c. Ogłoszenia, czyli konwersacje grupowe - najważniejsze szczegóły
d. Pliki jako magazyn klasowy i nauczyciela
e. Lekcje zdalne, czyli jak rozpocząć, czuć się bezpiecznym, zaprowadzić porządek, przeprowadzić lekcje na podstawie swoich materiałów

Szkolenie nr 3 - zadania, testy w Teams
a. Moduł zadania w teams
b. Forms jako narzędzie do sprawdzenia wiedzy uczniów (wykorzystywane również w module zadań Teams)

Szkolenie nr 4 - OneNote, część I
a. Wprowadzenie do notesu zajęć (OneNote Class Notebook) - konfiguracja
b. Notes zajęć w Teams, notes zajęć w przeglądarce, notes zajęć w aplikacji OneNote - jak to ugryźć
c. Organizacja pracy w OneNote, sekcje, strony i porządek.
d. Jak dodawać materiały w OneNote (czyli tekst, tabele, grafika, filmy on-line, linki).

Szkolenie nr 5 - OneNote, część II
a. Dodawania ciąg dalszy, czyli wstawianie plików, wydruku plików, symboli, nalepek.
b. Obsługa rysowania, czyli nasz OneNote jako tablica lekcyjna.
c. Matematyka w OneNote, czyli nasz program sam rysuje i rozwiązuje zadania.
d. Coś dla językowców, czyli czytamy, piszemy i mówimy w różnych językach do OneNote.

TERMINY NAJNOWSZYCH SZKOLEŃ

Szkolenie nr 1 – Wprowadzenie do Office 365 - 19.10.2020 (poniedziałek) godzina 19.30
Ogólne informacje o Office 365

Dwa słowa o poczcie – najczęściej otwierany element Office 365
Grupy - jak się dobrać, aby zautomatyzować sobie pracę
OneDrive jako magazyn do gromadzenia i udostępniania plików

Szkolenie nr 2 – Microsoft Teams – 21.10.2020 (środa) godzina 19.30
Wprowadzenie do Microsoft Teams – podstawowe informacje, charakterystyka różnych szablonów zespołów

Tworzenie zespołów klasowych, różne sposoby dodawania uczniów do zespołów klasowych
Ogłoszenia, czyli konwersacje grupowe – najważniejsze szczegóły
Czat jako przykład komunikacji prywatnej
Lekcje zdalne, czyli jak rozpocząć, czuć się bezpiecznym, zaprowadzić porządek, przeprowadzić lekcje na podstawie swoich materiałów

Szkolenie nr 3 – Microsoft Teams, ciąg dalszy, moduł Zadania – 26.10.2020 (poniedziałek) godzina 19.30
Pliki jako magazyn klasowy i nauczyciela

Moduł Zadania w Microsoft Teams
 - Tworzenie zadań z wykorzystaniem kart pracy w word, excel, onenote, konfiguracja.
 - Obsługa ww zadań z poziomu ucznia
 - Ocena, feedback od nauczyciela

Szkolenie nr 4 – Forms – 28.10.2020 (środa) godzina 19.30
Forms jako narzędzie do sprawdzenia wiedzy uczniów (wykorzystywane również w module zadań Microsoft Teams)

1. Tworzenie ankiet anonimowych
2.Tworzenie testów sprawdzających
Tworzenie zadań z wykorzystaniem testów budowanych w Forms

Szkolenie nr 5 – OneNote, część I – 3.11.2020 (wtorek) godzina 19.30
Wprowadzenie do notesu zajęć (OneNote Class Notebook) - konfiguracja

Notes zajęć w Microsoft Teams, notes zajęć w przeglądarce, notes zajęć w aplikacji OneNote – jak to ugryźć
Organizacja pracy w OneNote, sekcje, strony i porządek.
Jak dodawać materiały w OneNote (czyli tekst, tabele, grafika, filmy on-line, linki).

Szkolenie nr 6 – OneNote, część II – 4.11.2020 (środa) godzina 19.30
Dodawania ciąg dalszy, czyli wstawianie plików, wydruku plików, symboli, nalepek.

Obsługa rysowania, czyli nasz OneNote jako tablica lekcyjna.
Matematyka w OneNote, czyli nasz program sam rysuje i rozwiązuje zadania.
Coś dla językowców, czyli czytamy, piszemy i mówimy w różnych językach do OneNote.
Jeszcze o zadaniach, czyli karty pracy w OneNote przez moduł zadania

Szkolenie nr 7 – inne cechy i funkcje Office 365 – 9.11.2020 (poniedziałek) godzina 19.30

Microsoft Whiteborad (on-line, jako aplikacja typu desktop, obsługa WhiteBoard z poziomu Teams)
Microsoft Stream
1. Tworzenie własnych screencastów i udostępnianie uczniom
2. Nagrywanie własnych spotkań i ich obsługa

Szkolenie dla dyrektora

Ogólne informacje o Office 365 – 20.10.2020 (wtorek) godzina 19.00

 1. Poczta, grupy
 2. OneDrive – gromadzenie I udostępnianie plików
 3. Microsoft Teams – ogólne informacje na temat zespołów
 4. Ogłoszenia
 5. Pliki

iii.      Notesy

 1. Dodatkowe karty
 2. Forms, czyli ankiety dla nauczycieli, uczniów i rodziców
Wirtualny pokój nauczycielski w oparciu o zespół personelu – 27.10.2020 (wtorek) godzina 19.00
 1. Microsoft Teams – zarządzanie szkołą w oparciu o stworzenie zespołu personelu
 2. Ogłoszenia, dyskusje, spotkania czyli konfiguracja kanałów
 3. Pliki, uprawnienia, praca wspólna

iii.     Notes personelu jako tablica ogłoszeń, komunikacja z pracownikiem oraz innymi osobami zarządzającymi szkołą

 1. Zarządzanie szczególnymi miejscami w szkole, takimi jak świetlica czy aula
 2. Planer jako narzędzie do zadań specjalnych, czyli organizacja przedsięwzięć szkolnych
 3. Organizacja zdalnych spotkań Rad Pedagogicznych, głosowania tajne i jawne, anonimowe oraz obsługa nagrań z Rady

Tworzenie testów w TestPortal

Sprawdzanie obecności

MS teams - lekcja zdalna po zmianach

Microsoft Teams - najczęstsze problemy nauczycieli