Ze względu na zmianę terminu ferii zimowych przez Ministra Edukacji Narodowej dyrektor szkoły informuje o zmianach w kalendarzu roku szkolnego:

21-22 grudnia - dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (zmieniony termin z 4,5 stycznia)
23 grudnia - 3 stycznia ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
4 -17 styczeń - FERIE ZIMOWE
18 styczeń - POWRÓT DO NAUKI PO 4 TYGODNIOWEJ PRZERWIE
22 stycznia ZAKOŃCZENIE I PÓŁROCZA