Przypominamy rodzicom, którzy korzystają z dofinansowania do wyżywienia dzieci z MOPS-u, o konieczności złożenia nowych wniosków w jak najszybszym terminie.