KOCHANE BABCIE, DRODZY DZIADKOWIE !!!
W imieniu szkolnej społeczności życzymy Wam dużo zdrowia, pomyślności i radości na każdy dzień. Niech wszystko o czym pomyślicie w dniu dzisiejszym Wam się spełni, a za Waszą dobroć niech los Wam stokrotnie odpłaci. Wspierajcie dalej wszystkich swym wspaniałym doświadczeniem a w zamian otrzymujcie szacunek, miłość i zrozumienie.
Żyjcie nam jak najdłużej w zdrowiu i z Bożym błogosławieństwem.