Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Odrzechowej zgodnie
z Zarządzenie Nr 477 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 26 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zarszyn na rok szkolny 2021/2022.

Podaje terminy rekrutacji:
Złożenie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym
8 – 12 lutego 2021 r.
,


Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub klasy 1
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
15 lutego 2021 r. - 26 lutego 2021 r.

Postępowanie rekrutacyjne  – dokumenty do pobrania:

  1. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
  2. Wniosek dla dzieci nowo przyjętych do Oddziału Przedszkolnego
  3. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I / spoza obwodu/
  4. Wniosek o przyjęcie do klasy I / z obwodu/

Zarządzenie Nr 477 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 26 stycznia 2021 r.