Od 17 do 28 maja na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 824) lekcje w Szkole Podstawowej w Odrzechowej odbywać się będą zgodnie z planem lekcji w e-dzienniku w systemie STACJONARNYM w oddziale przedszkolnym i w klasach I-III oraz w systemie HYBRYDOWYM w klasach IV-VIII według następującego harmonogramu:

Od 31 maja do końca roku szkolnego wszystkie zajęcia odbywać się będą w trybie stacjonarnym w szkole.